[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – Tinh Trần Thâm Xử

46205_897fs

Tên gốc: Khuynh cái như cố 

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử 

Nguồn: xingchenshenchu@lofter

Thể loại: bối cảnh nguyên tác, không CP. 

Tình trạng bản gốc: 29 chương + 1 PN, đã hoàn.

Thông tin order: http://xingchenshenchu.lofter.com/post/3bcad3_c342510

01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07

08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

PN 1: Văn Lý | PN 2: Lý Duệ | PN 3: Khưu Phi

 

Advertisements