[Tu Tán + Tranh] Vạn vật sinh sôi (End)

OGh1MjA3VnIwaWFUZVFjSEFnUnpHSlAwVlN3MkhMblZLdVFFem00SFI3YVJmTWwwQnRweWx3PT0

Tác giả: Thải Duyên Tú Tú 

CP: Diệp Tu x Tô Mộc Thu + Tô Mộc Tranh 

Bối cảnh: Trước nguyên tác.

Chương 1 + 2 | Chương 3 | Chương 4
Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8

 

_END_

 

 

Advertisements