#Toàn Chức – Liên minh và con gián

max hài =))))))

Đống emotion cũng max cute =)))))))

Mùi thảo dược

Tác giả: Ngôn Thiên Huyền Ca

Editor: Mặc Nhiên

4b124bdely1fezyres1b9j21d80wtgvy

・・・・・

Phùng Sơn Quỷ Khấp: Aaaaaaa!!! Có… có con gián!imgcTdoejFLeFU5Y0hrdGl5WDBvVTNKQUN5eTI0U2RkaFA5TW5oZ2xZL3gvZnE2QnBqbmk4aWR3PT0Hải Vô Lượng: Yo, anh trai Hiên mà cũng sợ gián à  imgcTdoejFLeFU5Y0hrdGl5WDBvVTNKTnJQYU52L2JVTVE5UmhDYk9od2haaC9wdmx2SkE0K1dnPT0Quỷ Khắc: … imgcTdoejFLeFU5Y0hrdGl5WDBvVTNKTFp6MC9HZEZRaFRCK2lYelFDYXd2WWMzTlM2MnZYR1ZBPT0Phùng Sơn Quỷ Khấp: Cầu sự cứu rỗi, nhà chúng tôi cần một người hùng để diệt gián! imgcTdoejFLeFU5Y0hrdGl5WDBvVTNKR29vQllHVUxHMkVFYU5HL0JZU0ZwUE91aWM5cVlXR3pBPT0Phùng Sơn Quỷ Khấp: Aaaaaaa!

Quét Đất Dâng Hương: Bây giờ mấy người mới hiểu à, cậu ta đang làm gì đó?

Quỷ Đăng Huỳnh Hỏa: Cái này…. Hiên đội của chúng tôi la rất là khó nghe, mặt khi la hét giống như đắp thuốc diệt côn trùng vào mặt ấy…..

Hàn Yên Nhu: Cảm thấy đau lòng một chút.

Lãnh Ám Lôi: Cảm thấy đau lòng một chút +1

Linh Hồn Ngữ Giả: Cảm thấy đau lòng một chút +10086

Quân Mạc Tiếu: Yo…

View original post 3 086 từ nữa